نماد سایت مملکته

وضعیت جسمانی #بکتاش_آبتین نویس …

وضعیت جسمانی #بکتاش_آبتین نویس … 026760001640199606 1024x1005

 

 

وضعیت جسمانی #بکتاش_آبتین نویسنده،شاعر و کارگردان در زندان اوین وخیم و نگران کننده است. بهداری زندان اوین امکانات کافی را برای درمان او ندارد و این هنرمند زندانی باید هر چه سریعتر جهت تکمیل درمان به بیمارستان اعزام شود.

Rezakhosroa

خروج از نسخه موبایل