نماد سایت خبرکده

?کانادا یک عضو سابق ساواک را ب …

?کانادا یک عضو سابق ساواک را ب … 513933001639993788

 

 

?کانادا یک عضو سابق ساواک را به ایران بازگرداند

اداره مهاجرت کانادا یکی از کارکنان سابق سازمان اطلاعات حکومت پهلوی، ساواک، را که از سال‌ها پیش در این کشور درخواست اقامت کرده بود به ایران مسترد کرد.

آقای واعظ‌زاده در حالی به ایران بازگردانده شده که به خانواده او حتی فرصت خداحافظی هم داده نشده است. خانواده آقای واعظ‌زاده با اشاره به وضعیت سلامت و کهولت سن او، به‌شدت نگران بازداشت، شکنجه و اعدام او هستند.

اقدام دولت کانادا در بازگرداندن این تبعه ایران واکنش منفی عده قابل توجهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته که انتقاد می‌کنند این کشور «بهشت مقامات فاسد» جمهوری اسلامی است که پرونده حقوق بشری غیرقابل دفاعی دارند، اما از کانادا اخراج نمی‌شوند.

Radiofarda
@

خروج از نسخه موبایل