نماد سایت خبرکده

‏شهروند فرانسوی-رواندایی به جر …

‏شهروند فرانسوی-رواندایی به جر … 941072001639993869 1024x1024

 

 

‏شهروند فرانسوی-رواندایی به جرم نقشی که در قتل عام مردم کشورش در سال ۱۹۹۴ داشت، به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
او «فقط» یک راننده بود و «فقط» برای جابجا کردن سپاهیان جنایتکار توتسی با آنها همکاری کرده بود!
بله، شهروندی عادی، برای عملی به ظاهر عادی.. ۲۵ سال پیش.

No_censure_

خروج از نسخه موبایل