نماد سایت مملکته

‏تعدادی از طلاب ‎#قم با بیان ا …

‏تعدادی از طلاب ‎#قم با بیان ا … 111351001639993881

 

 

‏تعدادی از طلاب ‎#قم با بیان اینکه بدحجابی برخی از بازیگران زن منجر به تحریک آنان شده است، از ۱۵ نفر از بازیگران زن سینمای ‎#ایران به دادسرای قم شکایت کرده‌اند. در این شکوائیه آمده است که بدحجابی این ‎#زنان موجب محروم شدن آنها از لذت انس با خدا شده است.

indypersian

خروج از نسخه موبایل