شین کیمبرو (Shane Kimbrough)، … شین کیمبرو (Shane Kimbrough)، … 757757001634938203 1

شین کیمبرو (Shane Kimbrough)، …

    شین کیمبرو (Shane Kimbrough)، فضانورد ناسا، به تازگی تصویر جدیدی از خلیج فارس در صفحه توییتر خود منتشر کرده است و در توضیح آن نوشت: این نما از خلیج فارس در شب را در حالی که فضاپیمای دراگون در جلوی تصویر قرار دارد، دوست دارم. در این تصویر عربستان سعودی، ایران، قطر، بحرین

شین کیمبرو (Shane Kimbrough)، … شین کیمبرو (Shane Kimbrough)، … 757757001634938203 160x100

شین کیمبرو (Shane Kimbrough)، …

    شین کیمبرو (Shane Kimbrough)، فضانورد ناسا، به تازگی تصویر جدیدی از خلیج فارس در صفحه توییتر خود منتشر کرده است و در توضیح آن نوشت: این نما از خلیج فارس در شب را در حالی که فضاپیمای دراگون در جلوی تصویر قرار دارد، دوست دارم. در این تصویر عربستان سعودی، ایران، قطر، بحرین