نماد سایت مملکته

این نشست زنان هوادار طالبان در …

این نشست زنان هوادار طالبان در … 971571001633368604 1024x682
این نشست زنان هوادار طالبان در … 971571001633368604

 

این نشست زنان هوادار طالبان در افغانستان نیست. این‌جا ایران است؛
جلسه انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده با دانشجویان دانشگاه الزهرا.
AliKheradpir
انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده، گفت: تاکنون اقدام چشمگیر و مناسبی برای نشان دادن زن تراز انقلاب اسلامی انجام نشده است
او اضافه کرد «دین اسلام کرامتی را برای زن قرار داده است که قابل مقایسه با هیچ مکتبی نیست»
IranIntl
زن تراز انقلاب اسلامی: کیسه زباله‌ای منفعل که قابلیت باروری هم داشته باشه.
seyed_ali_i
انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده گفت: اگر جلوتر حرکت کردیم و برای حجاب رنگ تعیین کردیم و فراتر از آن چیزی که حکم فقهی است خواستیم سخت بگیریم، خود ما اولین ضربه را زده‌ایم و باعث می‌شویم که برخی دختران ما تلقی غلطی از دین دریافت کنند
manototv
حالا جلسه هر چی بوده اما این عکس عادیه؟ این طنز نیست؟ از چی عکس گرفتند؟ حتما سیب هم گفتند!
Great_Khan87
من موندم آخه این عکس یادگاری دیگه چه معنی داره ؟ یک سری احجام سیاه فقط قابل رویت هست
aligolagha

? @

 

خروج از نسخه موبایل