۲️⃣ آرش صادقی: این شخص افشین م … 2️⃣ آرش صادقی: این شخص افشین م … 674779001632342605 1

۲️⃣ آرش صادقی: این شخص افشین م …

  ۲️⃣ آرش صادقی: این شخص افشین محمدی دره شوری فردی است که #شاهین_ناصری را بارها بخاطر شهادت در مورد شکنجه #نوید_افکاری تهدید به مرگ کرده بود. او پیشتر چندین سال در شعبه دهم دادسرای جنایی و امنیتی شیراز فعالیت داشت و از اواسط تیر۱۴۰۰ بعنوان معاون دادستان شیراز به فعالیت خود دردستگاه قضا ادامه

‌🔸پادشاه عربستان برای نخستین ب … ‌🔸پادشاه عربستان برای نخستین ب … 033768001632342606 1

‌🔸پادشاه عربستان برای نخستین ب …

    ‌🔸پادشاه عربستان برای نخستین بار در حدود شش سالی که از تشدید بحران میان تهران و ریاض و قطع کامل مناسبات آن‌ها می‌گذرد، تایید کرد که کشورش در حال مذاکره با ایران با هدف عادی‌سازی روابط و احیای همکاری است. ملک سلمان بن‌عبدالعزیز در یک سخنرانی از پیش ضبط شده برای هفتادوششمین نشست

#سهیلا_حجاب، زندانی سیاسی زندا … #سهیلا_حجاب، زندانی سیاسی زندا … 152517001632342605 1

#سهیلا_حجاب، زندانی سیاسی زندا …

    #سهیلا_حجاب، زندانی سیاسی زندان قرچک ورامین، دست به #اعتصاب_غذا زد. این اعتصاب در اعتراض به افزایش فشارهای امنیتی بر زندانیان سیاسی و اعمال نفوذ بازجو و ضابطین قضایی در پرونده زندانیان سیاسی در دادگاه، صورت گرفته است. hra_news

۲️⃣ آرش صادقی: این شخص افشین م … 2️⃣ آرش صادقی: این شخص افشین م … 674779001632342605 160x100

۲️⃣ آرش صادقی: این شخص افشین م …

  ۲️⃣ آرش صادقی: این شخص افشین محمدی دره شوری فردی است که #شاهین_ناصری را بارها بخاطر شهادت در مورد شکنجه #نوید_افکاری تهدید به مرگ کرده بود. او پیشتر چندین سال در شعبه دهم دادسرای جنایی و امنیتی شیراز فعالیت داشت و از اواسط تیر۱۴۰۰ بعنوان معاون دادستان شیراز به فعالیت خود دردستگاه قضا ادامه

‌🔸پادشاه عربستان برای نخستین ب … ‌🔸پادشاه عربستان برای نخستین ب … 033768001632342606 160x100

‌🔸پادشاه عربستان برای نخستین ب …

    ‌🔸پادشاه عربستان برای نخستین بار در حدود شش سالی که از تشدید بحران میان تهران و ریاض و قطع کامل مناسبات آن‌ها می‌گذرد، تایید کرد که کشورش در حال مذاکره با ایران با هدف عادی‌سازی روابط و احیای همکاری است. ملک سلمان بن‌عبدالعزیز در یک سخنرانی از پیش ضبط شده برای هفتادوششمین نشست

#سهیلا_حجاب، زندانی سیاسی زندا … #سهیلا_حجاب، زندانی سیاسی زندا … 152517001632342605 160x100

#سهیلا_حجاب، زندانی سیاسی زندا …

    #سهیلا_حجاب، زندانی سیاسی زندان قرچک ورامین، دست به #اعتصاب_غذا زد. این اعتصاب در اعتراض به افزایش فشارهای امنیتی بر زندانیان سیاسی و اعمال نفوذ بازجو و ضابطین قضایی در پرونده زندانیان سیاسی در دادگاه، صورت گرفته است. hra_news

#الو دیروز تو ارومیه تو روستای … #الو دیروز تو ارومیه تو روستای … 242640001632340805 1

#الو دیروز تو ارومیه تو روستای …

  #الو دیروز تو ارومیه تو روستای کوان رو مرز، هواپیمای ترکیه داخل خاک ایران رو زدن که در نتیجه‌ش دو #کولبر با اسامی آلیشان و سوزدار کشته شدن و نیروهاشون ۸ تا کولبر دیگه رو دستگیر کردن. کل رسانه های محلی اینو کار کردن ولی وزارت خارجه تاحالا واکنشی نشون نداده. [جمهوری اسلامی البته