نماد سایت مملکته

«بی‌طرف نداره این جنگ» هیچ کس …

«بی‌طرف نداره این جنگ»
هیچ کس  … 311023001631813403 1

 

 

«بی‌طرف نداره این جنگ»
هیچ کس به اندازه #توماج_صالحی این روزها مفهوم هنرمند معترض را به چالش نکشیده بود.

babakazar

خروج از نسخه موبایل