نماد سایت مملکته

#الو وضعیت واکسیناسیون در منطق …

#الو وضعیت واکسیناسیون در منطق … 417549001631005207 1024x576

 

 

#الو وضعیت واکسیناسیون در منطقه ساغشک مشهد. بعد از یکساعت معطلی و شلوغی تونستیم بزنیم.
همه جا همینطوره، اگه جایی خلوته هم به علت اینکه فقط برکت داره.
کسایی که دوز اول اسپوتنیک زده بودن هم براشون آسترازنکا زدن.

خروج از نسخه موبایل