نماد سایت مملکته

‏سال ۹۸ رییس انجمن مراقبت‌های …

‏سال ۹۸ رییس انجمن مراقبت‌های  … image
‏سال ۹۸ رییس انجمن مراقبت‌های ویژه کشور گفته ۷۲۰۰ تخت آی‌سی‌یو جوابگوی نیازهای کشور نیست. الان طبق آمار دولتی تعداد بیمار با حال وخیم کرونا به نزدیک ۳۹۰۰ نفر رسیده. یک ماه پیش این عدد ۳۰۰۰ بود که یعنی رشد سی درصدی. اگر همین الان هم تختی مونده باشه ماه دیگه بعیده تخت خالی پیدا بشه.

‏بعد در نظر بگیرید که اون ۷۲۰۰ رو برای کل بیمارها گفته. عدد رسمی بیمارهای وخیم هم احتمالا کمتر اعلام میشه از عدد واقعی‌. محرم و کنکور و اینا هم در پیش. جدی برنامه چیه؟

EsSh1388

خروج از نسخه موبایل