فلاحت پیشه میگه ما ۳۰ میلیارد … فلاحت پیشه میگه ما ۳۰ میلیارد … image

فلاحت پیشه میگه ما ۳۰ میلیارد …

فلاحت پیشه میگه ما ۳۰ میلیارد دلار کمک نقدی به قصاب دمشق کردیم. این سوای هزینه هاییه که حکومت اسلامی در سوریه کرده؛ از جمله چند میلیارد دلار نفت مجانی، بازسازی ارتش، کمک تسلیحاتی، اعزام نیرو و ساخت گروه های شبه نظامی برای سرکوب که تنها دستمزدشون سالانه چند صد میلیون دلار میشه. Osyan_gar

نیروی انتظامی ارگان ابداعی جمه … نیروی انتظامی ارگان ابداعی جمه … image

نیروی انتظامی ارگان ابداعی جمه …

نیروی انتظامی ارگان ابداعی جمهوری اسلامی است که وظایفی شبیه پلیس هم دارد اما پلیس نیست. فرماندهان عالی آن هم همیشه بسیجی و سپاهی بوده‌اند و بیگانه با «پلیس».شاید رسانه خارجی ناچار است بگوید پلیس ایران اما برای رسانه فارسی نادرست و حتی جعل است. بنویسیم: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی samadbeygi