نماد سایت خبرکده

محمد علوی‌تبار مشهور به کیاوش …

محمد علوی‌تبار مشهور به کیاوش  … 969315001584192005

 

 

محمد علوی‌تبار مشهور به کیاوش بر اثر کرونا مرد. او در آتش‌زدن سینما رکس آبادان در سال۵۷ که به مرگ حدود ۷۰۰تن منجر شد، نقش داشت. انقلابیون سینما را آتش زدند، آن را به گردن رژیم شاه انداختند تا نفرت عمومی بیشتر شود. آنها پس از انقلاب پاداش گرفتند، کیاوش فرماندار و نماینده مجلس شد.

rezahn56

خروج از نسخه موبایل