نماد سایت خبرکده

دکتر سام زراعتیان، رئیس بخش جر …

دکتر سام زراعتیان، رئیس بخش جر … 634748001583998204 892x1024

 

 

دکتر سام زراعتیان، رئیس بخش جراحی قلب بیمارستان رسول اکرم:

«در خانه بمانید، در خانه بمانید، در خانه بمانید و اجازه ندهید کسانی که دوستشان دارید از خانه خارج شوند. مرگ در پشت در خانه نشسته است»

خروج از نسخه موبایل