نماد سایت خبرکده

#الو چرا از آمار از دست‌رفته ه …

#الو چرا از آمار از دست‌رفته ه … 562534001584004804 1024x1024

 

 

#الو چرا از آمار از دست‌رفته های بانکی نمی گن؟
چرا بانک‌ها رو تعطیل نمی کنن؟
علاوه بر این ۱۵ نفر در تصویر
امروز هم ۲ تا همکار از دست دادیم .
قشنگ داریم پا به پای کادر درمان کشته میدیم .
بدون هیچ امکاناتی داریم کار می کنیم.

خروج از نسخه موبایل