نماد سایت مملکته

در این نمودار سرعت شیوع ابتلا …

در این نمودار سرعت شیوع ابتلا  … 124596001583905205 1

 

 

در این نمودار سرعت شیوع ابتلا به ویروس کرونا در ۹۸ کشور دنیا از ۲۲ ژانویه تا ۶ مارس بررسی شده است. سرعت شیوع در ایران قابل توجه است.
Tavaana

درحالیکه آمار رسمی ایران یک دهم آمار واقعی هم نیست

خروج از نسخه موبایل