نماد سایت خبرکده

استوری دریافتی درباره یکی از ب …

استوری دریافتی درباره یکی از ب … 227754001582210806 576x1024
استوری دریافتی درباره یکی از ب … 227754001582210806

 

استوری دریافتی درباره یکی از بیمارستان‌های ارتش در تهران
مشخصات رو من محو به درخواست فرستنده محو کردم.
درباره بیمارستان فیروزگر پیام‌های دیگری هم داشتم.
? @

 

خروج از نسخه موبایل