لوگوی #گوگل در بزرگداشت لطفی ع …  لوگوی #گوگل در بزرگداشت لطفی ع … 198765001638322203 1

لوگوی #گوگل در بزرگداشت لطفی ع …

    لوگوی #گوگل در بزرگداشت لطفی علی‌عسکرزاده، مشهور به لطفی #زاده. او ریاضی‌دان، دانشمند کامپیوتر، مهندس برق و استاد علوم رایانه در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی و مبدع نظریه منطق فازی و شاخه‌های متنوع آن بودnimaℹ️ wikipediababakTO 📡 @

لوگوی #گوگل در بزرگداشت لطفی ع …  لوگوی #گوگل در بزرگداشت لطفی ع … 198765001638322203 300x190

لوگوی #گوگل در بزرگداشت لطفی ع …

    لوگوی #گوگل در بزرگداشت لطفی علی‌عسکرزاده، مشهور به لطفی #زاده. او ریاضی‌دان، دانشمند کامپیوتر، مهندس برق و استاد علوم رایانه در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی و مبدع نظریه منطق فازی و شاخه‌های متنوع آن بودnimaℹ️ wikipediababakTO 📡 @

متن

🔻بعضی از منابع داخلی به نقل از …  🔻بعضی از منابع داخلی به نقل از … image

🔻بعضی از منابع داخلی به نقل از …

🔻بعضی از منابع داخلی به نقل از «خبرگزاری دانشجو» نوشتند: “منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار شدید در آسمان نطنز خبر می دهند” 🔻بعد «خبرگزاری نسیم آنلاین» نوشت: ” شدت انفجار به حدی بود که موج انفجار باعث آسیب به درب بعضی خانه‌ها شده است.” 🔻لحظاتی پیش خبرگزاری دانشجو دوباره نوشت: “منابع محلی در

🔻بعضی از منابع داخلی به نقل از …  🔻بعضی از منابع داخلی به نقل از … image

🔻بعضی از منابع داخلی به نقل از …

🔻بعضی از منابع داخلی به نقل از «خبرگزاری دانشجو» نوشتند: “منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار شدید در آسمان نطنز خبر می دهند” 🔻بعد «خبرگزاری نسیم آنلاین» نوشت: ” شدت انفجار به حدی بود که موج انفجار باعث آسیب به درب بعضی خانه‌ها شده است.” 🔻لحظاتی پیش خبرگزاری دانشجو دوباره نوشت: “منابع محلی در

🔻بعضی از منابع داخلی به نقل از …  🔻بعضی از منابع داخلی به نقل از … image

🔻بعضی از منابع داخلی به نقل از …

🔻بعضی از منابع داخلی به نقل از «خبرگزاری دانشجو» نوشتند: “منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار شدید در آسمان نطنز خبر می دهند” 🔻بعد «خبرگزاری نسیم آنلاین» نوشت: ” شدت انفجار به حدی بود که موج انفجار باعث آسیب به درب بعضی خانه‌ها شده است.” 🔻لحظاتی پیش خبرگزاری دانشجو دوباره نوشت: “منابع محلی در

وضعیتی شده وحشتناک. از در و دی …  وضعیتی شده وحشتناک. از در و دی … image

وضعیتی شده وحشتناک. از در و دی …

وضعیتی شده وحشتناک. از در و دیوار دزد میاد. تمام پل‌های روی جوب‌ها رو دزدیدن. میان تو حیاط‌ها درپوش فلکه آب رو میدزدن. شبا کابل برق میدزدن. درب خونه‌های خالی رو از جا میکنن. خفتگیری. موبایل‌قاپی، کیف‌قاپی. بیصاحابی مطلق! پلیس بی‌همه‌چیز دزدها رو ول کرده و کشاورز کور می‌کنه. Mokaraaa

وضعیتی شده وحشتناک. از در و دی …  وضعیتی شده وحشتناک. از در و دی … image

وضعیتی شده وحشتناک. از در و دی …

وضعیتی شده وحشتناک. از در و دیوار دزد میاد. تمام پل‌های روی جوب‌ها رو دزدیدن. میان تو حیاط‌ها درپوش فلکه آب رو میدزدن. شبا کابل برق میدزدن. درب خونه‌های خالی رو از جا میکنن. خفتگیری. موبایل‌قاپی، کیف‌قاپی. بیصاحابی مطلق! پلیس بی‌همه‌چیز دزدها رو ول کرده و کشاورز کور می‌کنه. Mokaraaa

از مواجههٔ سطح پایین با اسرائی …  از مواجههٔ سطح پایین با اسرائی … image

از مواجههٔ سطح پایین با اسرائی …

از مواجههٔ سطح پایین با اسرائیل و آمریکا که فلنگتان قمصور شد. همین مانده بود که طالب پاپتی هم خشتکتان را پرچم کند که ظاهراً آن هم چنان کرد. زورمندی‌تان فقط برای آدم‌های بی‌دفاع است، وگرنه جگر نُطُق کشیدن نزد صاحبان قدرت را ندارید، سفله‌ها. ajibzade